Sayın kullanıcı eğer giriş yapmazsanız sitemizin bazı verilerinden yararlanamayacaksınız.

Kullanıcı Adı: Parola:
Anlatım
Bilgisayar Nedir?
Bilgisayar Donanımı
Bilgisayar Ağı (Network)
Bilgisayar Yazılımları
Zararlı Yazılımlar
İşletim Sistemlerinin Temel Yapısı
Bilgisayarın Kullanım Alanları Nelerdir?
Bilgisayarın Yararları ve Zararları
Bilgisayar Tarihi ve Gelişimi
Sağlıklı Bilgisayar Kullanma

İndirmek İçin Tıklayınız :

Bilgisayarların Kullanım Alanları Nelerdir ?


Kişisel Amaçlı Kullanım
Haberleşmede Bilgisayarların Kullanımı
Araştırma ve Mühendislik Alanlarında Bilgisayar Kullanımı
Bilgisayarların Eğitim’de Kullanımı
Eğlence Amaçlı Bilgisayar Kullanımı
Kişisel Amaçlı Kullanım:
Özellikle PC’lerin 1980’li yılların başlarında ortaya çıkmasından sonra bilgisayarlar yoğun olarak evlerde de kullanılmaya başlandı. Evlerde kullanılan bilgisayarlar çeşitli alanlarda hizmet vermektedirler. Bu değişik uygulamalar çeşitli yazılımlar sayesinde mümkündür. Bu uygulamara örnekler aşağıda verilmiştir:
Word Processing (Kelime işlem yazılımları):
Bu çeşit yazılımlar kullanılarak her türlü rapor, yazı ve benzeri dökümanlar oluşturmak mümkündür.
Desktop Publishing (Masaüstü Yayıncılık):
Daha önceki bölümde bahsedilen yazılımlar kullanarak oluşturan dokümanlar bazı zamanlar yetersiz kalabilir. Çok daha komplike sayfa düzenleri olan dergi, broşür, kitap ve benzeri profesyonel amaçlı dokümanların hazırlanmasında masaüstü yayıncılık (Desktop Publishing) yazılımları kullanılır BU yazılımlar sayesinde direk olarak matbaada baskıya hazır negatifler üretmek mümkündür.
Spreadsheet (Hesaplama ağırlıklı yazılımlar):
Sütun ve satırlardan oluşan bilgiler ile yapılan hesaplamalarda ‘Spread sheet’ yazılımları kullanılır. Bir öğretmenin sınıfındaki öğrencilerinin ortalama notlarını hesaplanması, iş yerlerindeki gelirler ve giderlerle ilgili hesaplamalar ve benzeri matematiksel işlemler bu yazılımlar kullanılarak çok kolay şekilde yapılabilir. Bu yazılımlardan en yoğun olarak kullanılanı MS EXCEL 2000’dir.
Veritabanı yazılımları:
Bu yazılımlar bir önceki bölümde anlatılan yazılımlara çok benzerler ancak bunlar kullanımı çok daha kolay olan ve bilgiler üzerinde değişiklik yapmanın çok daha kolay olduğu ve daha büyük uygulamalarda kullanılırlar. Örneğin bir okuldaki öğrenci kayıtları bir veri tabanını oluşturur ve bu verileri görüp değişiklikler yapmak mümkündür.


Sunuş Yazılımları:
Daha önceleri tepegöz yardımı ile yapılan sunuşlar artık bilgisayar yardımı ile çok daha renkli ve profesyonel olarak hazırlanabilmektedir. Bilgisayara bağlanan bir veri projektörü ile sunuşlar çok etkileyici olarak yapılabilmektedir. Bu sunuşlar bilgisayarda özel yazılımlar yardımı ile hazırlanır. Bu yazılımlara örnek olarak MS POWERPOINT 2000 yazılımı düşünülebilir.
Kişisel Haberleşme Yazılımları:
Bu tür yazılımlar kullanarak Fax , Email ve benzeri mesajlar gönderilip alınabilir. Oldukça sıkça kullanılan MS OUTLOOK EXPRESS uygulama yazılımı bu tür yazılımlara bir örnektir.
Haberleşmede Bilgisayarların Kullanımı:
E-mail ve benzeri mesaj göndermenin yanında bilgisayarlar kullanılarak görüntülü haberleşme de mümkündür. Telefon hatlarının hızına bağlı olarak verimliliği değişen bu uygulamalar özellikle son yıllarda yoğun şekilde kullanılmaya başlanmıştır (Video Conferencing). Görüntülü konuşmalarda iki taraftaki bilgisayarda da kamera, mikrofon ve hoparlörler bulunur.


Araştırma ve Mühendislik Alanlarında Bilgisayar Kullanımı :
Genelde Mühendisler ve Bilim adamları bilgisayarları deney ve tasarım aşamalarında kullanırlar. Özellikle değişik alanlardaki tasarımlarda CAD (Computer Aided Design) (Bilgisayar Destekli Tasarım) sistemleri kullanılır. Örneğin AutoCAD 2000 yazılımı kullanılarak Mimarlar mimari çizim, makine mühendisleri 3 boyutlu mekanik tasarımlar ve elektrik mühendisleri de benzeri tasarımları gerçekleştirebilir.


Bilgisayarların Eğitim’de Kullanımı :
Eğitimin her alanında bilgisayarlar yoğun olarak kullanılmaktadır. CD-Rom kaynaklar ve internet aracılığı ile eğitimde bilgi devrimi yaşanmaktadır. Bilgisayar tabanlı eğitim ve online sınıflar öğretmenleri tamamen saf dışı bırakmayacak ama geleneksel öğretim metotları tamamen değişeceği bir gerçektir.
Eğlence Amaçlı Bilgisayar Kullanımı :
Kişisel bilgisayarlarda ve yazılım alanındaki gelişmeler bilgisayar oyunlarının ve benzeri eğlence uygulamalarının da gelişmesini sağladı.


© Copyright 2015
bilgisayarnedir.net Tüm Hakları Saklıdır..
Şeyda Betül KÖSE | Ufuk TAŞDURMAZLI